top of page

Work with us

98165193_114925393565793_862645604324265

Bạn có muốn làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, có cơ hội thể hiện bản thân? Bạn có muốn tích luỹ kinh nghiệm trong ngành phục vụ, pha chế, hay đơn giản là một cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết trong công việc?

Bancông sẽ là nơi mang lại cho bạn kinh nghiệm, niềm vui, và thu nhập.

​Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn quan tâm!

Cám ơn bạn đã quan tâm ứng tuyển, Bancông sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Anchor 1
bottom of page