​Thực đơn Bancông

LIÊN HỆ

2 Đinh Liệt, Hàng Bạc, 

Hà Nội, Việt Nam

Email:  contact@bancong.co

​Phone: +84 986 680 912

GIỜ MỞ CỬA 

 

Thứ Hai - Thứ Sáu

7am - 11pm

Thứ Bẩy - Chủ Nhật

7am - 11:30pm

  • Facebook
  • Instagram

​BẢN ĐỒ

© 2020 by  Bancông